Best practices vid QR-kodsbeställning

Denna artikel går igenom vad vi anser vara det bästa sätten att hantera QR-kodsbeställningar.

Relaterade artiklar

Notifieringsalternativ i Loco

Inledning

Digitala beställningssystem som Gastrogate, där gäster kan beställa mat och dryck direkt från sitt bord via QR-kod och mobil, blir allt vanligare i restaurangbranschen. Dessa system erbjuder en bekväm och effektiv lösning för både kunder och personal. I denna artikel utforskar vi bästa praxis för att maximera effektiviteten och gästnöjdheten när det gäller att hantera beställningar och servering i restauranger som erbjuder öl och mat.

Beställningsprocess

1. Implementering av QR-kodsystemet

För att säkerställa en smidig användarupplevelse bör QR-koder vara tydligt placerade på varje bor . Menyn bör vara intuitiv, med bilder och beskrivningar av rätter och drycker, samt information om eventuella allergener i beskrivningen.

2. Utbildning av personal

Personalen bör vara väl informerad om hur systemet fungerar så att de kan assistera gäster vid behov.

Personalen bör prioritera QR-kodsbeställningar, hellre än beställningar över disk. Eftersom

1. QR-kodsförsäljning typiskt är 20% högre än barbeställningar vilket bringar mer intäkter,

2. om gästen kan beställa själva friar det upp resurser för er personal att göra annat, exempelvis servera mat och dryck snabbare

2. om gästen märker att det går snabbare över disken kommer de oftare välja det alternativet

Serveringsmetoder

Direktleverans till bordet

Fördelar:

  • Förbättrar kundupplevelsen genom personlig service.
  • Minskar rörelse och trängsel i lokalen, vilket är fördelaktigt ur både säkerhets- och komfortsynpunkt.

Nackdelar:

  • Kräver mer personal för att kunna leverera beställningar snabbt och effektivt.

Självhämtning vid specifik station

med hjälp av vår Orderskärm

Fördelar:

  • Effektiviserar personalens arbetsbelastning, då gästerna själva hämtar sin beställning.
  • Kan snabba upp leveransen av mat och dryck, särskilt under högtrafikerade perioder.

Nackdelar:

  • Kan skapa köer och trängsel, vilket kan påverka gästernas upplevelse negativt.
  • Kräver tydlig skyltning och organisation för att undvika förvirring.
  • Kan innebära att gästen beställer mer sällan då det kräver att gästen lämnar sitt sällskap för att hämta mat och dryck

Hybridmodell

En hybridmodell där drycker och snacks serveras direkt till bordet medan matbeställningar hämtas av gästerna kan vara en effektiv lösning. Denna modell kombinerar den personliga servicen vid dryckesbeställningar med kostnadseffektiviteten i självhämtning för mat.

Fördelar med att leverera dryck och snacks:

1. Du bemöter faktumet att olika människor dricker olika snabbt

2. För varje gång någon kollar på menyn ökar chansen till spontana merköp

3. Ökar servicenivån genom att din personal får möjligheten att interagera mer med dina gäster

4. Ger personalen möjlighet att prata om erbjudanden med gästerna när de levererar dryck

5. Minskar stress och ökar personalnöjdheten eftersom man fortfarande kan bibehålla den personliga kontakten med sina gäster

Kommunikation och Feedback

För att ständigt förbättra gästupplevelsen bör restaurangen regelbundet samla in feedback om beställningssystemet och serveringsmetoderna. Det kan göras genom att uppmana till det med en bordspratade där de mailar in feedback, eller att det finns en brevlåda i restaurangen gästerna kan skriva sin feedback för hand och posta i lådan.

Slutsats

Att välja rätt serveringsmetod beror på flera faktorer, inklusive restaurangens storlek, kundflöde, och typ av mat och dryck som serveras. Genom att kombinera direktleverans av drycker till bordet med självhämtning av mat, kan restauranger effektivisera sin service och förbättra både effektivitet och gästnöjdhet. Oavsett vilken metod som väljs är det avgörande att systemet är enkelt att använda och att personalen är välutbildad och redo att bistå gästerna för en optimal måltidsupplevelse.

Vad rekommenderar vi?

⭐️ Hybridmodellen

Vi ser att de största fördelarna med vårt system uppnås med hybridmodellen.

Du levererar dryck och snacks till bordet, och gästen hämtar själv maten och håller reda på statusen med hjälp av orderskärmen, eller direkt i webben/appen genom pushnotis/SMS. 

Du kan läsa mer om notifieringsalternativ i Loco för köksskärm, bongar och pushnotiser här i helpcenter.