Skriv inte ut bongar från kassan

Vill du undvika skriva ut bongar från kassan? Har du köp från QR/Takeaway som försvinner i bongarna från kassan. Läs då vidare!

Om du använder både beställning med egen app eller QR/Takeaway och kassan kan det vara så att du direkt ger gästen varorna över kassan och behöver således inte bongarna från den. Då kan du välja att ignorera att skriva ut på dina skrivarköer. 

Börja med att maila in till service@gastrogate.io så slår vi på funktionen på ditt konto.

1. Gå till sidomenyn i Loco Backoffice

2. Klicka på "Kassor för POS"

3. Klicka på den berörda kassan

4. Under inställningen "Ignorerade bongskrivarköer" kan du sedan välja vilka skrivare du vill att köp i kassan ska gå strunta i att skriva ut på.