Rabatter i Kassasystemet

Vill du kunna ge rabatter i kassan? Vill du att gästen ska kunna ange rabattkoder i expresskassan?

Översikt

Det finns 4 olika sidor i Backoffice som är relevanta för rabatter

1. sidomenyn -> Användare

2. sidomenyn-> Kassor för POS

3. sidomenyn -> Anställda

4. sidomenyn -> Rabatter

Nedan visar vi hur du fixar:

Rabatter i kassan: vid inlogg med pinkod

Om du använder den fyrasiffriga pinkoden för att logga in i kassan behöver du göra två saker:

  1. Slå på inställningen "Rabatter, samt rabattkoder i expresskassan" i "Kassor för POS"
  2. Under "Anställda", se till att den anställde i fråga är med i en grupp som har "Ge & lista rabatter"-rättigheten

Rabatter i kassan: vid inlogg med e-post som inte är Kassasystemsadministratör eller Ägare

  1. Slå på inställningen "Rabatter, samt rabattkoder i expresskassan" i "Kassor för POS"
  2. Under "Användare" (ligger på organisationsnivå), ge användaren rättigheten "Rabatter i kassan"

Detta gör att användaren kan logga in med sin egen mailadress i kassasystemet, och då ha access till rabattkoder

3. Logga in i Kassasystemet med e-postadress och lösenord

Notera att om du är inne på en användare där du måste logga in med pinkod behöver du först återställa systemet för att kunna logga in med din egna användare.

Att återställningar av systemet är helt ofarliga, och tar in bort några inställningar på kassan.

4. Nu kan du använda rabatterna i Loco POS Order:

 

Rabatter i expresskassa

  1. Slå på inställningen "Aktivera rabattkoder" i "Rabatter"
  2. Slå på inställningen "Rabatter, samt rabattkoder i expresskassan" i "Kassor för POS"

Rabatter i beställningsapp

  1. Slå på inställningen "Aktivera rabattkoder" i "Rabatter"