Ändra ordning på alternativ och alternativgrupper

Här hjälper vi dig att få till den ordningen du vill på dina alternativ för kunden

I denna guide går vi igenom:

Ändra ordning på alternativ inom en grupp

Du kan ändra ordning på alternativ inom en grupp genom att klicka på antingen pilen nedåt eller pilen uppåt bredvid alternativet. När du sedan är nöjd med ordningen så klickar du på "Spara"-knappen för att spara dina ändringar.

Ändra ordning på alternativgrupperna

Du kan ändra ordningen som grupperna visas på för kunden genom att dra och släppa dem på sidan "Tillägg och Alternativgrupper". Detta sparas så fort som du släpper en grupp på en ny plats.