Kommer du inte åt kvittohistoriken i kassan?

Denna artikel kommer att hjälpa dig med att hitta historiken över alla kvitton i Loco POS Order-appen

Om du inte kommer åt kvittohistoriken så verifiera följande:

1) Är du inloggad som en anställd med pin-kod eller lösenord?

Om du ser texten "Logga in" i sidomenyn så är du inte det, och behöver klicka där för att logga in

2) Har du rättigheter som tillåter dig att se kvittohistoriken?

Om den anställda loggar in med pin-kod, se då till att den ligger med i en grupp som har "Kan se orderhistorik" och "Kan se kvitton" valda.

Om den anställda loggar in med e-post och lösenord, se då till att den har "Orderhistorik" vald.