Kassasystemet visar N/A över inlogg

Har du problem med att det står N/A där det normalt visar den anställdes namn? Detta är en känd bugg vid uppdatering från v1.11 till v1.12. Gör en systemåterställning!


Fråga:

En av våra kassor har loggats in så att det står N/A. Vi kommer inte åt kvitton och kan inte välja kontant som betalningsmedel. Dessutom kan vi inte logga ut och logga in i någon annan kassa. Hur ska vi gå till väga?

Svar:

det är en känd bugg som uppstår vid uppdatering från v1.11 till v1.12. Det är bara att klicka på ikonen och "Återställ system", och sedan logga in igen så funkar det. Systemåterställning tar inte bort några kassainställningar mer än att man måste logga in med e-post och lösenord igen.