Hämta ut periodrapporter

Vill du ha försäljningsstatistik under en längre period, och slå ihop försäljning från flera Z-rapporter och övrig försäljning till en stor rapport?

1. Gå in på sidomenyn i Backoffice > Rapporter > Försäljningrapporter

2. Klicka på en rapport

3. Högst upp i vyn kan du nu ange datum och tid för de perioder du vill hämta rapporter från