Fortnox felkoder / felmeddelanden

Om du använder Fortnox-tillägget och stöter på problem, kan du möta olika felkoder i Backoffice. Denna guide är avsedd för att hjälpa dig identifiera vanliga felkoder och föreslå lösningar.

Fortnox felkoder / felmeddelanden

Att förstå och hantera felkoder i Fortnox-tillägget

Om du använder Fortnox-tillägget och stöter på problem, kan du möta olika felkoder i Backoffice. Denna guide är avsedd för att hjälpa dig identifiera vanliga felkoder och föreslå lösningar.

 1. Fel vid export: Verifikationsserien är inte manuell (F)

  Problem: F-serien för det aktuella räkenskapsåret är inte inställd på manuell kontering.

  Lösning: Logga in på Fortnox och välj det räkenskapsår det gäller. Gå till Inställningar och hitta Verifikationsserien. Aktivera Manuell kontering för F-serien och spara ändringarna.

 2. Fel vid export: Ogiltigt konto

  Problem: Du har ingen konfigurerad kontoplan i Backoffice.

  Lösning: Följ vår guide för att ställa in en kontoplan i Backoffice. Denna kommer endast påverka framtida Z-rapporter. För tidigare Z-rapporter måste du manuellt mata in dem.

 3. Fel vid export: Konto "xxxx" är inte aktivt

  Problem: Det angivna kontot är inte aktiverat i Fortnox.

  Lösning: Logga in på Fortnox och aktivera det specificerade kontot.

 4. Verifikationsserien "F - Kassa" finns inte

  Problem: Backoffice kan inte hitta en verifikationsserie benämnd F i ditt Fortnox-konto.

  Lösning: Skapa en verifikation med benämningen F så att Backoffice kan exportera Z-rapporterna korrekt.

 5. Access denied

  Problem: Användaren som försöker logga in har inte längre behörighet till Fortnox.

  Lösning: Kontakta Fortnox för att lösa behörighetsproblemet.

 6. Kopplingen har invaliderats av Fortnox

  Problem: Fortnox har markerat den koppling du har mot Fortnox som ogiltig och det gör att data inte synkroniseras. Detta är ett känt problem som kan uppstå när du använder samma konto på Fortnox för att koppla upp dig mot flera restauranger i Loco, vilket grundar sig i en brist i deras hantering av flödet för att koppla samman systemen.

  Lösning: I Loco kan du försöka koppla från Fortnox och koppla ihop igen. Om du upplever att detta problemet är påtagligt rekommenderar vi att höra av dig till Fortnox för att be dem sluta invalidera din koppling.

Om du stöter på en felkod som inte finns med här och behöver hjälp med att tolka den, tveka inte att kontakta oss för assistans.