Fabriksåterställ Starprint Skrivare

I följande guide går vi igenom hur du kan fabriksåterställa din skrivare.

I följande guide går vi igenom hur du kan fabriksåterställa din skrivare. Detta kan vara användbart om du t.ex. flyttat din skrivare från en annan restaurang och behöver konfigurera om skrivaren på nytt.För att återställa skrivaren till fabriksinställningar:


1. Stäng av skrivaren
2. Använd en penna och tryck och håll in resetknappen på baksidan
3. Starta skrivaren (håll fortfarande in resetknappen)
4. När nätverkslampan (gröna) börjar blinka så fortsätter du hålla in reset på baksidan och tryck och håll in feed-knappen
5. Nu ska den blåa lampan börja blinka snabbt blått och rött och då kan du släppa alla knappar och pennor och vänta på att den startar om.
6. Nu är din skrivare fabriksåterställd och du kan konfigurera den på nytt.