Export av SIE-filer från driftstopp av kontrollenheten

Rapporterna från driftstopp är alltid inkluderade i den vanliga bokföringsexporten. Men om du undrar hur du hittar SIE-filer/rapporter från driftstoppen av kontrollenheten? Läs vidare!

Fram till 24 September 2023 inkluderades inte SIE-filerna i den vanliga bokföringsexporten. Vill du endast ladda ner dessa rapporter kan du läsa mer om det under sektionen Nedladdning av SIE-fil från driftstopp.

Export av SIE-fil över all försäljning

 

Rapporterna från driftstopp är alltid inkluderade i den vanliga bokföringsexporten. Om du vill exportera all data från försäljning gå till Rapporter > Bokföringsexport

 

 

 

 

 

Under Bokföringsexport hittar du översikt av all försäljning som gjorts. Denna data kan du exportera genom att välja datumintervall och klicka "Ladda ner rapport" för att få en SIE-fil med all transaktion.

 

 

Nedladdning av SIE-fil från driftstopp

Fram till 24 September 2023 inkluderades inte SIE-filerna i den vanliga exporten. Vill du då endast ladda ner dessa rapporter kan du göra det enligt nedan.

Under Backoffice-menyn > Kontrollenheten Hittar du rapporter i SIE och csv format över data som inte sparats i kassaregistret på grund avdriftstopp av den tredjeparts-kontrollenhet som systemet använder sig av. 

 

Klicka på knappen "SKAPA RAPPORT"

 

Till sist klickar du på länken driftstopp.si, en ny flik kommer då att öppnas och en fil kommer automatiskt laddas ner.