Avregistrering av iPad ifrån MDM

Vill du avregistrera din iPad ifrån vårt MDM? Följ instruktionerna nedan!

Avregistrering av iPads från Gastrogates Mobile Device Management tjänst går till som följer

  1. Du godtar villkoren för avregistreringen som sammanfattas i det här dokumentet
  2. Du skickar serienumret på de iPads du vill avregistrera
  3. Vi tar bort enheterna från vår MDM-server
  4. Vi tar bort enheternas koppling till Apple Business Manager
  5. Vi informerar dig per denna e-postadress att enheten är bortkopplad
  6. Du verifierar att enheterna är bortkopplade genom att se att App Store finns tillgängligt och texten “Denna enhet kontrolleras av Gastrogate AB” inte längre syns under Inställningar
    1. Vid händelse av att iPaden är en äldre modell kan en systemåterställning behövas göras från ditt håll efter det att vi utfört steg 3, 4 och 5.

Du är införstådd med att processen är oåterkallelig efter bekräftelse, och att det inte går att åter binda iPads till MDM efter att de frikopplats. Detta innebär att du kommer behöva hantera uppdateringar och installationer av mjukvara, med mera, själv. Du är också införstådd i att vi i och med att vi påbörjar denna process inte heller kommer kunna hjälpa dig med eventuella tekniska problem vad gäller hårdvaran framgent.

En serviceavgift om 995 kr per iPad utgår, och läggs på nästa faktureringscykel.

Vänligen maila till service@gastrogate.io och bekräfta att du accepterar villkoren, samt med serienumrena för de iPads du vill ha avregistrerade.